wie ben ik

Gezondheid en het functioneren van de mens hebben mij altijd al geïnteresseerd. Dertien jaar lang was ik als sportfysiotherapeut, trainer en coach in diverse takken van topsport actief. Na zes jaren van studie ben ik - sinds 2006 - osteopaat. Patiënten die mij bezoeken, bekijk ik vanuit een breed perspectief.
Mijn streven is altijd om inzichtelijk te maken waarom klachten kunnen ontstaan. Natuurlijk kijk ik naar de specifieke symptomen, maar ik kijk vooral voorbij die symptomen. Zo vallen ogenschijnlijk onbelangrijke puzzelstukjes op hun plaats en kan de oorzaak effectiever worden behandeld. Die aanpak vraagt veel ener- gie. Daar neem ik dan ook alle tijd voor.

Anderen over mij

Mijn visie

Een mens reageert een leven lang op alle prikkels die op hem of haar inwerken.
Ons lichaam streeft altijd naar de optimale fysieke, mentale en emotionele gezond- heid. Daarom reguleert, compenseert en adapteert het lijf 24 uur per dag, onaf- gebroken. Er zijn een aantal aspecten die bepalen of onze gezondheid wel goed kan worden bewaakt en gegarandeerd. Doorgemaakte ziekten bijvoorbeeld, een operatie of een trauma. Ook voeding speelt een rol. Die factoren kunnen het herstellend vermogen van het lichaam hinderen.
Zo kunnen we klachten oplopen. En dat is exact wat osteopathie voor mij inhoudt:
het verbeteren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, waarbij een mens als één geheel wordt bekeken en behandeld.

Mijn werk

Ik kijk met een brede blik naar een patiënt, waarbij ik oorzaken en gevolgen met elkaar in verband breng. Symptomen kunnen veel- zeggend zijn, maar ook minder belangrijke details kunnen iets zeggen over klachten. Vaak spelen er meer zaken tegelijk.
Die details met elkaar in verband brengen, is vaak het begin van de behandeling.
De oorzaak ligt niet altijd op de plek waar de klacht wordt ervaren. Een voorbeeld: stoornissen in een orgaan of in het doorbloedings -en zenuwstelsel kunnen elders in het lijf een klacht opleveren.
En een ogenschijnlijk normale bevalling kan weer aanleiding zijn voor een huilbaby.
Of voor een stagnerende motorische ontwikkeling bij kinderen. Veel patiënten zijn verbaasd dat deze en andere klachten ‘gemakkelijk’ zijn op te lossen, zonder medicijnen of nog meer operaties.